Robotsimulering

ROBOTSIMULERING


Opbygning af en digital tvilling


Når "business casen" for et nyt automationsprojekt er godkendt og den tekniske løsning sandsynliggjort i et forstudie, kan den videre simulering påbegyndes. Nu er det muligt at gå i detaljer, sammen med linjebygger og slutkunde, og skabe en valideret løsning forud for større hardware investeringer.

 

  • Procesanalyse (forståelse for den primære proces)

Såfremt processen ikke er afklaret i et forstudie, er det første punkt. Den primære proces er den proces der tilfører produktet værdi. Hvor værktøjet møder produktet. Det kan være en svejseproces, en limstreng, en skrueproces eller lignende. Forståelsen for den primære proces er essentiel for at opnå succes med et automationsprojekt. Først når alle parter er enige om den primære proces, kan man zoome ud og fokusere på hardware og programmering.

 

  • Detaljeret løsningsudvikling (automationsløsning)

I samarbejde med linjebygger og slutkunde udvikler vi den endelige automationsløsning. Det kan både være ud fra et forstudie eller fra bunden. Dette indbefatter både standardkomponenter og specialudstyr som skal udvikles i projektet.

 

  • Udfærdigelse og vedligehold af "master layout" (digital tvilling)

Den digitale tvilling er et ideelt omdrejningspunkt for alle tekniske informationer i et automationsprojekt. 3D layoutet er en objektiv repræsentation af alle detaljer i og omkring cellen og er derfor yderst kvalificeret til at fungere som "master layout" for projektet.

 

  • Detaljeret processimulering (eksakte bevægelser)

Baseret på "master layoutet" er det muligt at udføre detaljerede robotprocessimuleringer, med korrekte hastigheder, acceleration, "motion types", rækkevidder, kollisionsanalyser m.m.

 

  • Komplet cellecyklus (inkl. støtteprocesser)

I forlængelse af de enkelte processimuleringer er det muligt at simulere den komplette celle eller linje. Dette kan udføres i det omfang det giver mening og bidrager til at billedet af den komplette cyklus med fødning af materialer, bevægelser på transportbånd, håndtering m.m.

 

  • DFM (automationsinitierede produktforbedringer)

Som det også er tilfældet i forstudiet, er Design for Manufacturing yderst relevant i det omfang det er muligt at gennemføre produktændringer. Små designændringer på produktet kan ofte have stor betydning for automationsprocessen og derved have positiv indflydelse på "business casen".

 

  • Specificering af udstyr / FRS (Functional Requirement Specifications)

Et detaljeret 3D layout, med tilhørende simuleringer, kan give værdifulde bidrag til specificeringen af både den komplette celle, samt de enkelte udstyrsdele som indgår i cellen.

 

  • Teknisk projektledelse (koordinering af projekt)

I kraft af at vi sidder med "master data" antager vi ofte, ganske naturligt, en koordinerende rolle på den tekniske side af projekterne. Dette sikrer "single-point-of-entry" til "master data" og reducerer usikkerheden om grænseflader mellem de forskellige underleverandører og slutkunden.