Forstudie

FORSTUDIE


Hvad er mulighederne og hvordan ser "business casen" ud?

 

Et forstudie, også kaldet "feasibility study", har til formål at klarlægge berettigelsen for et automationsprojekt. Studiet udgør det tekniske bidrag til "business casen" og er tilegnet både projektgruppen og beslutningstagere højere oppe i organisationen. Et forstudie er en objektiv præsentation af en mulig automationsløsning, som gør det muligt at træffe faktabaserede beslutninger.

 

  • Procesanalyse (forståelse for den primære proces)

Det er essentielt for alle projekter at begynde her. Den primære proces er den proces der tilfører produktet værdi. Hvor værktøjet møder produktet. Det kan være en svejseproces, en limstreng, en skrueproces eller lignende. Forståelsen for den primære proces er essentiel for at opnå succes med et automationsprojekt. Først når alle parter er enige om den primære proces, kan man zoome ud og fokusere på hardware og programmering.

 

  • Løsningsudvikling (automationsscenarier)

I samarbejde med en linjebygger udvikler vi ét eller flere automationskoncepter, som danner grundlag for forstudiet. Dette indbefatter både standardkomponenter og specialudstyr som skal udvikles i projektet.

 

  • DFM (automationsinitierede produktforbedringer)

Design for Manufacturing er ofte et resultat af forprojektet. Små designændringer på produktet kan ofte have stor betydning for automationsprocessen og derved have positiv indflydelse på "business casen".

 

  • Indledende dynamisk 3D layout (rækkevidde-/kollisionsanalyse)

Forstudiet bygges op omkring et dynamisk 3D layout, som gør det muligt at foretage indledende rækkevidde- og kollisionsanalyser, samt estimere cellens pladsforbrug (foot print). 3D layoutet er også den direkte kilde til formidling af de tekniske løsninger der ligger i "business casen". Vi supporterer ligeledes integration punktskyer fra 3D scan af fabrikken, i layoutet.

 

  • Indledende cyklussimulering (vejledende flow og cyklustider)

3D layoutet er grundlag for en række indledende simuleringer af cellen, eller linjen. En vigtig del af forstudiet er at få foreløbigt fastlagt flowet i cellen og indikere cyklustiden i cellen.

 

  • Estimering af kapacitet (vejledende gennemløb i cellen)

Ligeledes giver 3D layoutet mulighed for at indledende simuleringer kan indikere cellens kapacitet, hvilket ofte er en af hovedparametrene, når der påbegyndes et automationsprojekt.

 

  • Teknisk bidrag til udbudsmateriale / RFQ (Request For Quotation)

Når et automationsprojekt sendes i udbud hos underleverandører, er alle de ovenstående elementer værdifuld information der sikrer fælles forståelse for projektet, samt at de indkomne tilbud er så sammenlignelige, som muligt.

 

  • Specificering af udstyr / FRS (Functional Requirement Specifications)

Kritisk udstyr der har brug for en eller anden grad af specifikation på dette tidlige tidspunkt, kan få værdifulde informationer ud af forstudiet, eks. kapacitetsbehov, "foot prints", rækkevidder m.m.

 

  • Foreløbig stykliste/BOM (hardwareoversigt)

Et umiddelbart udbytte af 3D layoutet er en foreløbig stykliste, hvilket udgør et essentielt bidrag til beregningen af hardware omkostninger i "business casen".