Digital tvilling

DIGITAL TVILLING & SIMULERING


Simfact hjælper dig med at opbygge din digitale tvilling. En virtuel 3D repræsentation af din robotcelle, eller din komplette fabrik, giver store fordele og muligheder:

 

 • Validering af nye automationsinitiativer.
 • Nedbringer antallet af prototyper og testopstillinger.
 • Muliggør hurtigere og billigere iterationer i designfasen.
 • Reducerer udviklingstiden.
 • Forbedrer kvaliteten af den færdige celle.
 • Reducerer nedetiden på eksisterende udstyr.
 • Fremrykker designbeslutningerne til før hardwareinvesteringen.
 • Giver mulighed for offline programmering.

 

Når der igangsættes et nyt automationsprojekt, hvad end det er "green field" (nyt anlæg) eller "brown field" (eksisterende anlæg), hjælper vi med at forædle din digitale tvilling fra det stadie den er på. Det gælder både etablering fra bunden og videreudvikling af en eksisterende model.

Vi tilbyder vores services på tre stadier, enten hver for sig eller i kontekst. Ofte starter et projekt op som et forprojekt og hvis "business casen" ser fornuftig ud, så udvikler det sig til et egentligt automationsprojekt. Det er på dét stadie vi bidrager med detaljeret simulering af cellen og er involveret som et centralt medlem i projektet.

 

Her følger et overblik over de tre stadier og nogle af de opgaver vi normalt løser. De enkelte opgaver er beskrevet mere detaljeret på de følgende sider.

 

Forstudie

 • Procesanalyse (forståelse for den primære proces)
 • Løsningsudvikling (automationsscenarier)
 • DFM (automationsinitierede produktforbedringer)
 • Indledende dynamisk 3D layout (rækkevidde-/kollisionsanalyse)
 • Indledende cyklussimulering (vejledende flow og cyklustider)
 • Estimering af kapacitet (vejledende gennemløb i cellen)
 • Teknisk bidrag til udbudsmateriale / RFQ (Request For Quotation)
 • Specificering af udstyr / FRS (Functional Requirement Specifications)
 • Foreløbig stykliste/BOM (hardwareoversigt)

 

Robotsimulering

 • Procesanalyse (forståelse for den primære proces)
 • Detaljeret løsningsudvikling (automationsløsning)
 • Udfærdigelse og vedligehold af "master layout" (digital tvilling)
 • Detaljeret processimulering (eksakte bevægelser)
 • Komplet cellecyklus (inkl. støtteprocesser)
 • DFM (automationsinitierede produktforbedringer)
 • Specificering af udstyr / FRS (Functional Requirement Specifications)
 • Teknisk projektledelse (koordinering af projekt)

 

Offline Programming (OLP)

 • Opbygning af robotcelle (3D model med kinematik)
 • Kalibrering af celle (eliminering af forskellene mellem fysisk og virtuel celle)
 • Procesparametre (parametrisering af et håndværk)
 • OLP programmering (offline programmering og simulering af robotter)
 • On-demand OLP (udliciteret OLP arbejde, når behovet opstår)